Nowości
 

Zaproszenie na nadzwyczajne zebranie ROD 28.01.2017

10-01-2017

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania w zakładce Aktualności.

Witamy,

Zarząd ROD „30-lecia PZD” zaprasza na NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE,
które odbędzie się w dniu 28.01.2017 (Sobota) w Budynku administracyjnym
ROD „30-lecia PZD”  w Budy Strzyże ulica krótka b/n

Początek obrad:
W I terminie godz. 10.00
w II terminie godz. 10.30

Zgodnie z par. 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma
wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo
lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne
zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany
przy podpisywaniu listy obecności.
PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania.
5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie przez zarząd powodów zwołania nadzwyczajnego zebrania
walnego i proponowanych uchwał.
7. Dyskusja.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
9. Uchwalenie uchwały nr.1 Walnego zebrania – „Gospodarka śmieciami”
10. Uchwalenie uchwały nr.2 Walnego zebrania – „Zadanie inwestycyjne –
altana śmietnikowa”
11. Uchwalenie uchwały nr.3 Walnego zebrania – „Gospodarz
Obiektu/Ochrona”
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Wyłożenie materiałów do wglądu nastąpi 14 Stycznia 2017 roku w budynku
Administracyjnym w Budy Strzyże ul. Krótka

Prosimy o obecność
Zarząd ROD

 

Plik do pobrania :

Zaproszenie.

Uchwała 1 Gospodarka Śmieciami

Uchwała 2  Zadanie inwestycyjne-altana śmietnikowa

Uchwała 3 Gospodarz Obiektu-Ochrona

Wniosek w sprawie realizacji zadania-altana śmietnikowa

Ochrona wyliczenia

Copyright (c)2014 rod-budystrzyze.pl